نرم افزار تنخواه گردان

نرم‌افزار و وب‌سرویس مدیریت تنخواه‌داری و تنخواه‌گردانی

 

دریافت از گوگل‌پلی

دریافت از کافه‌بازار

برخی از امکانات نرم افزار تنخواه‌گردان

– ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها
– پیوست نمودن عکس صورتحساب ها و سایر مدارک به هر تراکنش
– تهیه گزارش های تنخواه گردان و مدیریت فرایند تنخواه داری با چند کلیک
– خروجی گزارش های تنخواه گردان به صورت PDFدر فرم عمومی تنخواه
– ارائه گزارش طبقه بندی شده از ریز هزینه ها
– اعلام مانده لحظه ای از حساب تنخواه
– برنامه ریزی کارهای روزانه و گزارش کارهای انجام نشده
– ارتباط با نرم افزارهای حسابداری مختلف برای صدور اسناد حسابداری
– تعریف نامحدود پروژه و شرکت
– امکان عضویت چندین تنخواه دار در یک شرکت و مدیریت همه اطلاعات در پنل مدیریتی
و بسیاری امکانات دیگر

دکمه بالا بر