تنخواه و تنخواه داری

تنخواه چیست و تنخواه گردان کیست؟

تنخواه پولی است که در حسابی در سیستم حسابداری شرکت قرار می گیرد. به کسی که حساب تنخواه در اختیار او قرار داده می شود، تنخواه دار گفته می شود. تمام هزینه هایی که از حساب تنخواه گردان صورت می گیرد، باید با اسناد واضح در اختیار حسابداری شرکت قرار داده شود.

مساله مهمی که در ثبت اسناد هزینه های تنخواه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این اسناد باید به طور کامل با ثبت زمان و مبلغ هزینه در دفاتر بایگانی شرکت ثبت شوند. و کلیه هزینه ها مثل هزینه های حمل و نقل، پست، خوراک و … باید به دقت تمام در بایگانی شرکت ثبت شوند.

تمام هزینه های تنخواه، هزینه های نقدی هستند. بنابراین اشتباه در ثبت حساب های تنخواه می تواند خسارات مالی زیادی را به شرکت وارد کند.


تنخواه دار به چه کسی گفته می شود ؟

تنخواه دار کسی است  که پول شرکت به او داده می شود و وظیفه مدیریت هزینه های آن را دارد. این شخص باید از مبلغ تنخواه فقط برای هزینه های شرکت استفاده کند. و هرگز از حساب تنخواه در جهت منافع شخصی استفاده نکند. در شرکت های مختلف تنخواه گردانی به عنوان یک شغل مهم و حساس شناخته می شود. کسی که پول شرکت در اختیار وی قرار داده می شود، باید یک شخص صادق و درستکار در امور کاری شرکت باشد.

تنخواه گردانی فرایند پرداخت را تسریع می بخشد. همواره هزینه های نقدی مختلفی در شرکت وجود دارد که پرداخت آن ضرورت دارد. همچنین گاهی ممکن است لازم باشد این پرداخت به سرعت انجام گیرد. بنابراین برای راحت تر و سریع تر بودن این پرداخت ها از تنخواه گردان استفاده می شود.

تنخواه چیست؟

در شرکت‌ ها و ادارات همیشه مقداری پول نقد برای هزینه‌ ای که نمی توان به صورت غیر نقدی انجام شد وجود دارد. برای هزینه کردن هر وجه نقدی باید اسناد مکتوبی وجود داشته باشند. این وجه نقد که در اختیار یک فرد امین در شرکت قرار داده می شود، تنخواه نام دارد. از تنخواه فقط در جهت منافع شرکت استفاده می شود.

فرآیند تنخواه گردانی

وجهی که تحت عنوان تنخواه به تنخواه دار داده می شود می تواند ثابت یا متغیر باشد. فرآیند تنخواه گردانی به این صورت است که:

  1. با توجه به هزینه های موجود در شرکت، مبلغی در اختیار یکی از کارکنان شرکت که تنخواه دار نامیده می شود، قرار داده می شود.
  2. پرداخت انجام شده در دفاتر بایگانی شرکت ثبت می شود.
  3. تنخواه دار از این وجه دریافتی در جهت هزینه های موجود در شرکت استفاده می کند.
  4. تنخواه دار باید اسناد مربوط به این هزینه ها را ارئه کرده و در دفتر بایگانی شرکت ثبت کند.

تنخواه گردانی به روش متغیر

سقف مبلغی که در تنخواه گردانی به روش متغیر تعیین می شود توسط مدیران ارشد شرکت تعیین می گردد. این پرداخت ها در زمان مشخص و با توجه به هزینه های موجود در شرکت صورت می گیرد. زمان و مبلغ پرداخت تنخواه توسط مدیر شرکت مشخص می شود. و در یک زمان مشخص باید تنخواه دار مدارک مربوط به هزینه های آن تنخواه را ارائه نماید.

 تنخواه گردان به روش ثابت

در این روش، با توجه به نیازها و هزینه های ضروری شرکت، یک مبلغ ثابت در اختیار تنخواه دار قرار خواهد گرفت و شخص تنخواه دار باید مدارک لازم دال بر خریدهای مرتبط با نیازهای شرکتی را در مدت زمان معلوم به حسابداری شرکت تحویل دهد. پس از بررسی مدارک یک چک در وجه تنخواه دار ثبت می شود. این حساب در طول دوره مالی  برای انجام هزینه های شرکتی هیچ هزینه ای انجام نمی دهد و پس از پایان دوره مالی هم بسته خواهد شد.

مواردی که باید در حساب تنخواه رعایت شود:

  • قبل از تشکیل حساب تنخواه باید صلاحیت فرد تنخواه دار ثابت شود.
  • میزان پولی که قرار است به عنوان تنخواه در اختیار شخص تنخواه دار قرار داده شود، توسط هیئت مدیره مشخص شود.
  • ترجیحا و در صورت امکان نباید پرداخت ها به صورت پراکنده و نامنظم باشند.
  • رسید پرداخت وجه تنخواه به تنخواه دار دریافت و بایگانی شود.
  • تنخواه دار باید هزینه هایی که از حساب تنخواه صورت گرفته است را با فاکتور به واحد حسابداری تحویل دهد.
  • اسناد تحویل داده شده توسط تنخواه دار باید به درستی بایگانی شوند.

در رسید ارائه شده توسط تنخواه دار چه مواردی باید ذکر شود؟

در رسیدی که به حسابداری ارائه می شود، مبلغی که هزینه شده است، بطور دقیق قید شود. نام فروشگاه یا سازمانی که  از آن خرید انجام شده است، بطور کامل نوشته شود.

در نهایت تنخواه دار و مسئول حسابداری باید  رسید را امضا کنند. همچنین در این رسید باید به عنوان یک رسید رسمی، شناسه اقتصادی و موسسه مورد نظر، تاریخ فاکتور، شماره سریالی که بر روی فاکتور چاپ شده است، به طور کامل مشخص باشد و هیچ خدشه به آن وارد نشده باشد. فاکتور نیز نباید به صورت محو و کم رنگ باشد. همچنین عدد به طور کامل در آن درج شده باشد.

فاکتور تنخواهی که دارای خدشه و بدون درج موارد فوق باشد، فاقد اعتبار است و نمی تواند در حساب بایگانی شرکت ثبت شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بالا بر